SÄKER SSL KRYPTERING
Video

Läs mer om Spjällmotor SM 24 SR / 24 V

Räcker till 15 st RVA-ventiler, 30 NM för automatisk reglering av luftintag och spjäll.

Från faktabanken

Ventilation

Ventilation kan syfta på: Ventilation (byggnader) – förflyttning och utbyte av luft i byggnader Ventilation (fysiologi) – en process i respirationen som innebär utbyte av luft mellan atmosfären och lungorna